سریال This is us ، دانشگاه انسانیت

اگر برای شما بگویم که باید و باید یک سریالی را تماشا کنید که نه بازگران مشهور و به نام دارد، نه لوکیشن ویژه ­ای دارد، نه از المانهای سه گانه جذابیت در سینما (سکس، خشونت، قهرمان) برخوردار است، نه اینقدر جذبتان میکند که بخواهید یهویی چند قسمت پشت سر…

ادامه مطلب