استعمار روسیه

از پرده بیرون افتادن استعمار دیرپای روسیه به دنبال حمله به اوکراین در عصر دیجیتال و پیش چشم رسانه­ های جهان بی تردید یک نقطه عطف در ارتقای آگاهی افکار عمومی در ایران بوده است. متاسفانه جبر جغرافیایی ما را زیر پای این خرس وحشی شمالی قرار داده است و…

ادامه مطلب