عالیجناب اصغر فرهادی

خشونت، سکس و قهرمان سازی عوامل جذابیت و موفقیت در سینمای دهه های اخیر دنیا بوده اند و این هر سه این عامل در سینمای ایران امکان بروز و ظهور ندارند در نتیجه سینمای ایران در غیاب جلوه های ویژه میلیون دلاری و قهرمانهای همه فن حریف تبدیل به سینمای…

ادامه مطلب