بیست نکته از Big data و روندهای مرتبط در عصر دیجیتال

حجم دیتا به شکل دیوانه‌واری در جهان در حال افزایش است. در دو سال اخیر به اندازه کل تاریخ بشر دیتا تولید شده است. قبل از سال 2020 به ازای هر انسان روی کره زمین در هر ثانیه 1،7 مگابایت داده جدید تولید خواهد شد. تا سال 2020، مجموع دیتا…

ادامه مطلب