مردی به نام اوه

عشق مثل نقل مکان به یک خانه جدید است، ابتدا آدم عاشق تمام آن چیزهایی است که به نظرش بیگانه میاید، هر روز صبح از خواب بیدار میشود و از آن چیزی که به او تعلق دارد شگفت زده میشود، و از طرف دیگر در ترس دائمی به سر میبرد…

ادامه مطلب