روز جهانی زن از نازی آباد تا سیلیکون ولی

هشتم مارس روز جهانی زن یا روز تایید تبعیض روز هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن در سراسر دنیا گرامی داشته میشود. ظاهرا این روز ابتدائا مخصوص تشکر از خانمهای شاغل و تقدیر از نقش آنها در شکوفایی اقتصاد و رشد فرهنگ جامعه بوده و از 1917 در آمریکا…

ادامه مطلب