زمستان در آتش

بعد از شش ماه ننوشتن در اینجا آمدم که بگویم که مستند Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom که حکایت انقلاب سال 2014 اوکراین است را ببینید. البته این که آدمیزاد به توصیه یک انسان شیر خام خورده ­ای مانند من بنشیند و یکساعت مستند در مورد انقلاب اوکراین…

ادامه مطلب