بردگان عصر دیجیتال

مکاشفه در آرایشگاه چند ماه پیش با بستن اکانت اینستاگرام و فیسبوک و امثالهم عملا از دنیای آنلاین اجتماعی خارج شدم و چقدر از بابت این تصمیم که آنرا روی صندلی آرایشگاه گرفتم خوشحالم. آن روز شاگرد سلمانی که جوانکی بیست ساله بود داشت با آب و تاب برایم از…

ادامه مطلب