تنهایی در عصر دیجیتال ،معرفی پروژه لیدا

تنهایی، انتخاب یا نتیجه محتوم یک روند؟ تنهایی تبدیل به یکی از چالشهای اساسی بشر در قرن بیست و یکم شده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی سازمان سلامت روان انگلستان، از هر 10 انگلیسی یکی به بحران شدید تنهایی دچار است و تحول دیجیتال که امروزه جوامع…

ادامه مطلب