روز صدای زمین

آخرین شنبه ماه مارس از سوی صندوق جهانی حیات وحش به عنوان روز صدای زمین اعلام و در این روز مردم از ساعت 20:30 تا21:30 سعی در کم کردن مصرف انرژی و دوستی بیشتر با کره زمین دارند. لینک تصاویر برخی مکانهای مشهور جهان در ساعت صدای زمین. صدای زمین…

ادامه مطلب