آلمان

آلمان ، سرزمین مردم

Deutschland به معنای سرزمین مردم نام اصلی کشور آلمان است. این کشور با 357 هزار کیلومتر مربع مساحت و 85 میلیون نفر جمعیت بزرگترین کشور اروپایی و موتور محرکه اقتصاد منطقه یورو به شمار میرود. در بین هزاران شهر و روستای که در سراسر خاک این کشور پراکنده شده‌اند، فقط…

ادامه مطلب