فلسفه آربینجر در کالیفرنیکیشن

در فلسفه آربینجر یاد میگیریم که مهمترین رکن این است که به حس خود خیانت نکنیم. در واقع پایه اصلی کار این است که انسانها با توجه به تجربیات شخصی خود میتوانند تشخیص بدهند که در موقعیتهای مختلف دیگران چه خواسته­ ها و نیازمندیهایی دارند و حس کنیم که در…

ادامه مطلب