خیام و گل لاله و مجلس ترحیم من

آقای دکتر هومن اردبیلی به یادبود مادر گرامی‌شان چند سالی است که همگام با بهار در جوار خانه پدری دهها هزار لاله میکارند، به نحوی که طراوات و زیبایی افسونگر آنهمه لاله در کنار هم، واقعا حال رهگذران خیابان زرافشان را خوب میکند. از کنار انبوه لاله‌ها و طراوات سرمست…

ادامه مطلب